RES01 - res_és_nostre/modular_juns
res_és_nostre​/​modular_juns
Book + Cassette

13 in stock

15,00

15,00 Buy

res_és_nostre = juns +++ oma totem
res_és_nostre = book +++ cassette
res_és_nostre = NO_LIBROS +++ Hivern Discs
imminent profecia
dents a la corona

els cometes anunciant desordres socials
els cometes ,
cecs d’un ull ,
anuncien desordres socials

released April 22, 2022